Psykologbehandling af voksne

Du kan have mange forskellige grunde til at ønske samtaler hos en psykolog.

Et fællestræk er, at problemerne er blevet så store og uoverskuelige, at du har brug for hjælp til at håndtere dem.

Målet med samtalerne er i fællesskab at finde frem til det, der gør livet svært.Herigennem kan vi sammen skabe klarhed og en anden livsforståelse, der gør dig i stand til at tænke, føle og handle på nye og mere livgivende måder.