Psykologbehandling til børn og unge

​Børn og unge kan have stort udbytte af samtaler med en psykolog, når blot terapien er på et niveau, der passer til barnets/den unges alder.


For børn og unge kan det være svært at sætte ord på det, der er svært, derfor supplerer vi ofte samtaleterapien med andre terapiformer.

Det kan være legeterapi ved hjælp af Erica-materialet, hvor der arbejdes i sand.

Det kan også være eventyrterapi eller tegneterapi, men det vil altid være barnets udvikling og refleksionsniveau, der afgør hvordan terapien tilrettelægges.​

​Når vi får en henvendelse vedrørende et barn eller en ung tilbyder vi en afklarende samtale med henblik på at vurdere behandlingsbehovet. Samtalen med barnet/den unge og dennes forældre bruges til at afdække problemstilling og symptombillede. Hvorefter der rådgives og vejledes i hvordan barnet/den unge bedst kan hjælpes fremadrettet.