Psykologbehandling til børn og unge

Børn og unge kan have stort udbytte af samtaler med en psykolog, når blot terapien er på et niveau, der passer til barnets/den unges alder.


For børn og unge kan det være svært at sætte ord på det, der er svært, derfor supplerer vi ofte samtaleterapien med andre terapiformer.

Det kan være legeterapi ved hjælp af Erica-materialet, hvor der arbejdes i sand.

Det kan også være eventyrterapi eller tegneterapi, men det vil altid være barnets udvikling og refleksionsniveau, der afgør hvordan terapien tilrettelægges.​

Når vi får en henvendelse vedrørende et barn eller en ung  tilbyder vi en afklarende samtale med henblik på at vurdere behandlingsbehovet. Samtalen med barnet/den unge og dennes forældre bruges til at afdække problemstilling og symptombillede. Hvorefter der rådgives og vejledes i hvordan barnet/den unge bedst kan hjælpes fremadrettet. 

Psykologbehandling af børn/unge op til 16 år:

1. konsultation med pårørende: 1100 kr.

2. og efterfølgende konsultation: 1000  kr.

Vær opmærksom på at det er muligt at få refunderet op til 300 kr. pr. samtale ​ved Sygeforsikringen Danmark.