Hesten som behandler - rideterapi​​

Hos Psykologhuset Marstrand kan vi nu tilbyde rideterapi.

Hesten, ridningen og miljøet i stalden kan bruges til, at skabe udvikling, livskvalitet og vækst for mennesker med følelsesmæssige problemer eller psykiske sygdomme.

Hvem kan have glæde af rideterapi

Særligt børn og unge med psykiatriske diagnoser som skizofreni, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, Asperger syndrom og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser kan have gavn af rideterapi. Det samme gør sig gældende for for børn og unge med ADHD, ADD, OCD, depression, angst samt selvskadende adfærd. Børnene og de unges vanskeligheder ses som kropslige, emotionelle, relationelle og kommunikative. Derudover kan disse børn og unge lide af lavt selvværd og identitetsforvirring.

Hvad dækker rideterapi over

Helt konkret indeholder hesteassisteret terapi det at tage kontakt til hesten, strigle og rense hove, horsemanship øvelser samt arbejde med forhindringer. Der arbejdes med lederskab, at aflæse hesten, at kommunikere med hesten - nonverbalt og følelsemæssigt. I arbejdet med hesten skal man bruge sin krop og derved kommer man til, at mærke sig selv. I rideterapi er målet ikke at blive dygtigt til at ride, men at være i relationen/samspil med hesten. Børnene og de unge får undervisning alene eller i hold på 4 personer.​​

Det teoretiske grundlag

De psykologiske processer, der foregår i tæt følelsesmæssig kontakt såvel mellem mennesker som mellem menneske og hest, danner grundlag for personlighedens udvikling, både i barndommen og senere i livet. Det er muligt at reparere på uhensigtsmæssig adfærdsmønstre og følelsesmæssige relationer igennem mellemmenneskelige samspil i en behandlingssituation. ​Dette må ske gennem opbygning af nye, men godartede relationsformer med tilstrækkelig emotionel tyngde.

Rideterapi tilbydes i andre dele af landet til mennesker med de føromtalte diagnoser, der er således evidensbaseret viden omkring effekten af rideterapi. Terapien foregår i en tilrettelagt ramme med struktur, forudsigelighed, tryghed og forandring gennem tilpas udfordring. Rationalet er at udvikling sker gennem relationer, hest/menneske-relation samt relationer mellem mennesker i grupper. Forskning på området viser, at hesteassisteret terapi giver hurtigere resultater end almindelig terapi, idet der hurtigere udvikles arbejdsalliancer.

​​

Det praktiske

Rideterapien er en time på en fast ugedag og foregår i Hjortlund.

Ring for mere information.​