Terapi med tolk

Hvad kan Psykologhuset Marstrand tilbyde

Hos Psykologhuset Marstrand har vi erfaring med at modtage klienter, som ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til, at indgå i psykologbehandling eller samtaleterapi på dansk. Der inddrages i disse tilfælde en professionel tolk i terapien, hvilket muliggør kommunikation mellem klienten og psykologen.

Klienterne i de tolkede samtaler kan være voksne som har behov for psykologsamtaler i forhold til forskellige vanskeligheder. Det kan ligeledes være børn som har behov for børneterapi/legeterapi med henblik på, at bearbejde svære oplevelser eller livsvilkår.

Det praktiske

​Klienter som har behov for terapi med tolk kommer i forbindelse med Psykologhuset Marstrand på forskellig vis.

Der kan være tale om kommunale integrationsafdelinger samt andre offentlige eller private instanser som kontakter os med henblik på, at igangsætte terapi for en borger. I dette tilfælde vil det være den henvendende instans der betaler for terapien samt rekvirerer og betaler for en relevant tolk.

Der kan ligeledes være tale om klienter som selv henvender sig, efter henvisning fra egen læge. Terapien betales her som normalt delvist af regionen og delvist af klienten selv. Man skal dog være opmærksom på, at at regionen ikke yder tilskud til tolk, selvom man har en henvisning til psykologbehandling. Dette betyder at klienten selv må henvende sig til sin hjemkommune og ansøge om hjælp til rekvirering samt betaling af tolk.​