Kurser i Psykologhuset Marstrand​​​

I Psykologhuset Marstrand tilbyder vi en række kurser for plejeforældre​

Vi håber med disse kurser at kunne udfordre og inspirere jer som plejeforældre, at kunne give jer nye viden, nye virkemidler og nye ideer.

Samtidig er det en oplagt mulighed for at mødes med og dele jeres erfaringer med andre plejeforældre, der har valgt at tage et barn til sig​, som har brug for en ekstra håndsrækning.

Der udstedes kursusbevis for deltagelse

Kursusbeskrivelser

​Barnets udvikling og udviklingsforstyrrelser

Det anbragte barn har særlige vilkår for sin udvikling. Når barnet er udsat for omsorgssvigt, kan det være udsat i sit arbejde med at udvikle sig. På dette kursus ser vi på den moderne psykologiske viden om omsorgssvigt og børns udvikling og på hvordan man som plejeforældre kan understøtte barnets modstandsdygtighed og mestring af hverdagen.

Sorg og krisearbejde hos plejebørn

Børns reaktioner på omverdenen og sig selv afhænger i høj grad af, hvordan de voksne tættest på barnet reagerer. Særligt i svære situationer med sorg og krise i barnets nærmiljø er det betydningsfuldt for barnet, hvordan det mødes af de voksne. Barnets sorg- og krisereaktioner er afhængige af de forudsætninger vi som voksne giver barnet for at reager på følelser, tanker og forestillinger. Dette kursus sætter fokus på en bedre forståelse af plejebørns sorgreaktioner på forskellige alders- og udviklingstrin. ​

​​

Plejebørn med anden kulturel baggrund

Dette kursus henvender sig til plejeforældre til børn af anden etnisk baggrund end dansk. Kurset sigter mod at styrke og støtte plejefamiliens daglige omgang med plejebarnet. Fokus vil være på at afhjælpe de vanskeligheder plejeforældrene kan møde i dagligdagen og gøre hverdagen mere overskuelig og håndterbar for barnet. Kursets mål er at plejeforældrene, med udgangspunkt i en forståelse for plejebarnets kulturelle baggrund kan skabe udviklingsmuligheder for plejebarnet og dermed støtte barnets identitetsudvikling.

Udadreagerende børn

​​På dette kursus får du kendskab til forskellige former for udadreagerende adfærd samt til hvordan du taler med plejebarnet om det og hvilke støttemuligheder der findes. Kurset sætter fokus på plejebørn og unge med udadreagerende adfærd i plejefamilien. Plejeforældre får i forbindelse med kurset mulighed for at bringe deres særlige erfaringer og oplevelser i spil i forhold til arbejdet med at støtte barnet som udviser udadreagerende adfærd. Kurset vil ruste plejeforældrene til at opspore udadreagerende adfærd, gennem viden om hvordan udadregerende adfærd kommer til udtryk samt de bagvedliggende psykiske og sociale mekanismer der har betydning for den udadreagerende adfærd. Vi vil samtidig arbejde med hvordan plejeforældrene kan følge op på en mistanke om udadreagerende adfærd hos børn og unge.

​​

Angst hos børn

​​Angst er den psykiske lidelse, som flest børn lider af. Det kan være angst for afgrænsede områder som adskillelse fra forældre, mange mennesker, bestemte ting eller situationer, panikanfald eller en mere generel tendens til bekymring. Fælles for dem alle er, at de kommer til at hæmme barnet i at have en velfungerende hverdag. Som voksen i barnets liv kan det ofte være svært at vurdere, hvordan man hjælper barnet bedst uden at forstærke angsten. På dette kursus søger vi at give plejeforældre en grundlæggende forståelse for de mekanismer, der ligger bag angsten. Samtidig vil plejeforældre lære pædagogiske redskaber til, hvordan de kan støtte barnet imod en normal udvikling. Her er det en central udfordring at give barnet en fornemmelse af mestring og kontrol, når de oplever angsten.

​​

Børn med opmærksomhedsvanskeligheder

​Mange børn kan have vanskeligheder i forhold til at styre deres opmærksomhed. Det kommer til udtryk som impulsivitet, urolighed og koncentrationsbesvær. Vanskelighederne kan have været hos barnet hele livet eller kan opstå som reaktion på belastninger i barnets tilværelse. I hjemmet kan disse vanskeligheder ofte komme til udtryk i forbindelse med lektielæsning, med at få gjort ting til aftalte tidspunkter og i situationer, hvor barnet skal rette sin opmærksomhed mod mere end en ting ad gangen. Her kan barnet blive frustreret og udadreagerende. På dette kursus vil plejeforældre opnå en forståelse af barnets vanskeligheder samt få redskaber til, hvordan disse håndteres. Det er her centralt at plejeforældrene får inspiration til, hvordan barnets hverdag kan struktureres, således at barnet oplever forudsigelighed og overskuelighed.

For yderligere informationer ring eller skrive endelig til os på info@marstrand-psykolog.dk eller 75 12 18 18