Simona Mihaela Mardari

Autoriseret psykolog ​

​Jeg er uddannet cand.psych. på Universitetet  Alexandru Ioan Cuza i Rumænien, Iasi. 

 

Via ekstern og intern supervision samt kurser er jeg i færd med at specialisere mig indenfor psykoterapi. Jeg udfører psykoterapi på dansk, rumænsk og engelsk.

Jeg har efteruddannelse og kurser indenfor

Jeg har kurser indenfor autismespektrumforstyrrelser, testning og ACT (acceptance commitment therapy).

ACT er særdeles effektiv ved behandling af depression, angst, stress, afhængighed, spiseforstyrrelser og personlighedsmæssige vanskeligheder. Ved hjælp af ACT læres teknikker til at acceptere det ubehag, der alligevel ikke kan ændres eller kontrolleres, og i stedet lægges vægt på at skabe et indholdsrigt og værdibaseret liv.

​Jeg har særligt kendskab til og erfaring med

Voksne: Terapi i forhold til stress, angst, depression, traumatiske oplevelser, belastningsreaktioner, kriser og vanskelige opvækstvilkår samt personlig udvikling.Udredning og støttende terapisamtaler i forbindelse med fx. ADHD, autisme, skizofreni.  

​Børn og unge: Udredning og terapeutiske forløb i forbindelse med trivselsproblemer, følelsesmæssige vanskeligheder. Derudover har jeg erfaring med afdækning af vanskeligheder indenfor autismespektrumområdet samt rådgivning/psykoeducation af forældre omkring deres børns vanskeligheder.  

Jeg modtager ikke klienter gennem sygesikringen.