Ulla Marstrand

Autoriseret psykolog, specialist i børnepsykologi og klinisk psykologi

Jeg er uddannet cand.pæd.psyk. fra Danmarks Pædagogiske Universitet Århus og er autoriseret af Dansk Psykolog Forening og Socialministeriet.

Jeg er specialist i børnepsykologi og klinisk psykologi.

Jeg har efteruddannelse og kurser indenfor

  • Somatisk orienteret psykoterapi
  • psykodynamisk børne- og ungdomsterapi,
  • kognitiv terapi
  • behandling af angst og depression
  • Sandplay/Legeterapi,
  • Imago Par- og Relationsterapi,
  • familieterapi.
  • Psykologiske undersøgelser af voksne
  • Legeobservation og psykologisk undersøgelse af børn
  • Kurser og efteruddannelse i forældrekompetenceundersøgelser

Jeg har særligt kendskab til og erfaring med

Børn: Børneterapi i forhold til traumatiske oplevelser, forældres skilsmisse, dødsfald i familien, angst, tristhed og dårlig trivsel. Terapien med børn og unge foregår gennem legeterapi, tegneterapi og samtaleterapi.

Psykologiske undersøgelser og udarbejdelse af rapport.

Voksne: Samtaleterapi i forhold til problemer i parforhold, stress, depression, angst, traumatiske oplevelser, belastningsreaktioner, kriser og vanskelige opvækstvilkår samt personlig udvikling.

Jeg fungerer som børnesagkyndig ved Retten i Esbjerg.

Jeg modtager klienter gennem sygesikringen.