Psykologhuset Marstrand udfører psykologiske undersøgelse

Undersøgelser af forældrekompetence, arbejdsevne,kognitive/ neuropsykologiske ressourcer, herunder skoleparathed, og personlighedsressourcer.

Den psykologiske undersøgelse kan afdække konkreteproblemstillinger og danne grundlaget for en grundig rådgivning.

Psykologiske undersøgelser foregår via samtale, test og observationer. ​

Der udarbejdes en rapport eller erklæring.

Undersøgelser udføres efter nærmere aftalt pris.​