Arbejdsevneundersøgelser

Psykologhuset Marstrand udfører vurdering af arbejdsevnen hos borgere.​

​Lovgivningen er meget bred på dette område, derfor arbejder vi i Psykologhuset Marstrand tæt sammen med henvendende myndighed i den enkelte sag, om hvilket lovgrundlag der er gældende.

Pris aftales i samme forbindelse.

En arbejdsevnevurdering udføres på baggrund af ex en ulykke, hvor arbejdsevnen kan være blevet begrænset.

Psykologhuset Marstrand sammenfatter undersøgelsen, konkluderer og giver anbefalinger i én erklæring med henblik på arbejdsevnen og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.​

Derfor vil en vurdering være omfattende og indeholde:

 • Gennemlæsning af sagens akter
 • Klinisk interview, anamneseoptagelse og vurdering af borgerens habituelle niveau
 • Kognitive og neuropsykologiske undersøgelser med testene
 • WAIS (samlet intelligens),
 • Reys CFT (tester de eksekutive, planlæggende funktioner),
 • d2 (opmærksomhed- og koncentrationstest)
 • m.fl. afhængig af sagens karakter fx hukommelsestest (WMS)
 • Personlighedstest med
 • NEO-PI-R (tester træk som ekstraversion, samvittighedsfuldhed venlighed m.fl.)
 • Rorschach Exner (tester forsvarsmekanismer,mestringsstrategier m.m.)
 • TAT