Arbejdsevneundersøgelser

Psykologhuset Marstrand udfører vurdering af arbejdsevnen hos borgere.​

​Lovgivningen er meget bred på dette område, derfor arbejder vi i Psykologhuset Marstrand tæt sammen med henvendende myndighed i den enkelte sag, om hvilket lovgrundlag der er gældende.

En arbejdsevnevurdering udføres på baggrund af ex en ulykke, hvor arbejdsevnen kan være blevet begrænset.

Psykologhuset Marstrand sammenfatter undersøgelsen, konkluderer og giver anbefalinger i én erklæring med henblik på arbejdsevnen og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.​

Derfor vil en vurdering være omfattende og indeholde:

 • Gennemlæsning af sagens akter
 • Klinisk interview, anamneseoptagelse og vurdering af borgerens habituelle niveau
 • Kognitive og neuropsykologiske undersøgelser med testene
 • WAIS (samlet intelligens),
 • Reys CFT (tester de eksekutive, planlæggende funktioner),
 • d2 (opmærksomhed- og koncentrationstest)
 • m.fl. afhængig af sagens karakter fx hukommelsestest (WMS)
 • Personlighedstest med
 • NEO-PI-R (tester træk som ekstraversion, samvittighedsfuldhed venlighed m.fl.)
 • Rorschach Exner (tester forsvarsmekanismer, mestringsstrategier m.m.)
 • TAT

Medlem af:​

NTL Rådgivning ApS

Klinikadresse:

Kirkegade 9, 1. sal, 6700 Esbjerg 

- med indgang fra p-plads i Borgergade.

Tlf.: 75 12 18 18

E-mail: info@marstrand-psykolog.dk

CVR: 40374124