Undersøgelse af forældrekompetencer

Vi har mange års erfaring med at udføre forældrekompetenceundersøgelser for Kommuner. Undersøgelsen baseres på interview, observationerne samt relevant testning i forhold til den enkelte problemstilling.

​​

Vi udfører grundige psykologiske undersøgelser af såvel forældre som barn, med det formål at kortlægge, hvorvidt forældrenes muligheder og begrænsninger i forældrerollen gør dem i stand til at møde barnets udviklingsbehov og niveau. I rapporten vil vi sammenfatte, konkludere og give anbefalinger med hensyn til ovenstående.​

Derudover kan vi efter endt undersøgelse i samarbejde med kommunen udarbejde en plan for opkvalificering af forældrenes kompetencer i forhold til barnets eventuelle vanskeligheder og behov.​