Tilknytningsundersøgelser​

Vi har stor erfaring med at udføre tilknytningsundersøgelser. Undersøgelsen bygges op af interviews og observationer. I denne forbindelse undersøger vi:

Barnets relationelle miljøer

​ Til afdækning af barnets relationelle miljøer anvendes samspilsobservationer som scores efter PCERA metoden.​

Barnets udviklingsniveau og behov

Til afdækning af barnets udviklingsniveau og behov anvendes Carr’s model, herunder prædisponerende faktorer, sårbarheder og belastninger; ressourcer, styrkesider, individuelle vanskeligheder/forstyrrelser.

I forbindelse med sager om videreført anbringelse, fremkommer det af Serviceloven §68a stk. 4 punkt 3, at der til brug for afgørelsen skal udarbejdes en indstilling som blandt andet indeholder en psykologisk, lægefaglig eller anden børnesagkyndig helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet.​